WEDSTRIJD  MOOIST  VERKLEDEN OP  DINSDAG  25 FEBRUARI 2020

Reglement
  1. Deelname aan de wedstrijd is gratis.
  2. Inschrijven op dinsdag 25 februari 2020 tussen 20u30 en 22u30 in café De Kouter; Indien men anoniem wenst te blijven kan de inschrijving in een enveloppe verzegeld worden tot aan de prijsuitreiking.
  3. Als bewijs van deelname ontvangen de inschrijvers een nummer dat de ganse avond duidelijk zichtbaar moet gedragen worden.
  4. De jury zal de kandidaten in de tent beoordelen nadat ze zich met hun nummer hebben aangeboden bij de jurytafel.
  5. Er worden voor de schoonst verklede enkeling en voor de schoonst verklede groep geldprijzen uitgereikt. In elke categorie is er een 1ste, 2de of derde plaats welke in de prijzen valt.

De winnaars worden bekend gemaakt op Vette Dinsdag om 23u45 in de tent op het kerkplein; om persoonlijk hun prijs in ontvangst te nemen op het podium.