HOE HET ALLEMAAL BEGON

In 1958 vierde Brouwerij Martens haar 200-jarig bestaan. Op deze festiviteiten kwamen leden van de Bocholter Karnavals-Gesellschaft of kortweg BoKaGe uit de gelijknamige partnerstad in contact met de in die tijd onvergelijkbare Kasperclub. Prompt werd deze jonggezellenclub als eregasten uitgenodigd op een carnavalszitting in Duits-Bocholt.

In 1959 was het dan zover. Met een voor de gelegenheid gehuurde “pitteleer” en met een prachtige muts op vertrokken de leden van de Kasperclub als eregasten naar de zitting in Duitsland. Meester Jef Weltens fungeerde voor de gelegenheid als prins en de eerste Raad van 11 bestond uit 13 leden: Gerard Martens, René Claessens, Jaak Knapen, Jos Leurs, Ghislain Brausch, Rik Smeets, Giel Smeets, Gerard Heynickx, Adriaan Janssens, Thieu Aegten, Jef Swennen, Theike Janssen en Martin Brebels. Carnavalsvereniging de Boggeter Papbugels was hiermee officieel geboren en Gerard Martens werd de eerste voorzitter. Het was de start van een rijke carnavalshistoriek in Bocholt.

De kindermatinee met spelen en ballonwedstrijd uit de begin jaren zestig groeide op carnavalsmaandag geleidelijk uit tot een kleine stoet waaraan meer en meer volwassenen, in groeps- of wijkverband, deelnamen. De cafés werkten hoe langer hoe beter mee, vooral door hun carnavaleske versieringen met als inzet het lokaal van de carnaval voor één seizoen. De wisselbeker voor de mooist versierde herberg werd voor het eerst uitgereikt in 1963.

1968 kan men bestempelen als de definitieve doorbraak. De raad van 11 werd uitgerust met splinternieuwe slipjassen en speciaal ontworpen muts, schouderlint en medailles. De daaropvolgende jaren zou men met allerlei manifestaties Bocholt voorbereiden op zijn eerste prins en stoet. Bekende activiteiten in die jaren waren: het Snorrenbal, het Slemperbal, het Kasperbal, het Hespenwegen, het Oude Wieverbal, het Boerenbal, het Tistenbal, het Papbugelbal…

In het begin van de jaren zeventig voelde de Raad van 11 behoefte om zich naast de stijve “pitteleer” een meer aangepaste uitrusting aan te schaffen, hetgeen resulteerde in de gekende witte jassen.

In deze groei ontstond ook naast de Raad van 11 een nieuwe groep, namelijk het Komiteit of de groene jassen. Op een herfstavond in 1973 staken ze bij Stif in café De Jachthoorn de koppen bij elkaar: André Bammens, Gerard Brands, Frou Geussens, Rik Bas, Zdislav Goclon, Jef Van Den Broek, Jaak Tielens, Frans Reyners, Rik Smeets, Wim Jaeken en Martin Hillen. Gerard Martens was prins in Duits Bocholt en hier in het eigen dorp gebeurde er naar hun zin te weinig. Op 1 december 1973 organiseerden zij in dancing Savannah de eerste zitting onder het motto “Bogget blieft Bogget”, volledig in het teken van de mogelijke fusie met Bree. Het programma werd gevuld met uitsluitend Bocholter medewerkers waaronder een eigen korps dansmariekes.

Het ordeloze rondtrekken van groepen op carnavalsmaandag was ook een doorn in het oog van de groene jassen en daarom werd in 1974 ook maar meteen uitgepakt met een heuse stoet.

Op de zitting van 6 december 1975 werd het eerste prinsenpaar van de Boggeter Papbugels aan het publiek voorgesteld: Gerard I (Martens) & Germaine I (Segers). Als eerste hofmaarschalk werd Piet Kenis aangesteld wiens taak erin bestond, het prinsenpaar te begeleiden en zonodig met raad en daad bij te staan.

De daaropvolgende jaren organiseerde de vereniging naast de zitting en stoeten ook nog schlager- en butewedstrijden, frühschoppen, prinsenbals, dansmariekesbals, halfvastenbals, dialectmissen, …

Naast de typische carnavalsactiviteiten werd ook aandacht besteed aan het socio-culturele, zoals onder meer een bezoek aan de scholen met een geschenk voor de kleintjes vanwege het prinsenpaar, en het aanbieden van een koffietafel in het plaatselijke rusthuis.

Tussen 1976 en 1990 werd er jaarlijks een speciale zitting gehouden voor mensen van de derde leeftijd. Maar ook de kinderen werden niet vergeten want vanaf 1980 tot 1995 werd een heuse kinderzitting ingericht.

In 1995 werden de laatste legendarische frühschoppen gehouden in de Boerenhal. Vanaf 1996 werden ze vervangen door een Prinsenhappening in de sporthal.

Enkele schoolgemeenschappen namen samen met de carnaval in 2004 het mooie initiatief voor de inrichting van een 2- of 3-jaarlijkse kinderstoet op de vrijdagmiddag.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Boggeter Papbugels werd door de gemeente Bocholt een prachtig kunstwerk geschonken aan de vereniging. Het beeldje gemaakt door Stefan Bongaerts werd op 15 februari 2009 plechtig ingehuldigd en “’t Boggeter Prinske” gedoopt.

Vanaf 2011 kon de vereniging terecht in de nieuwe sportaccomodatie op de Damburg. Van de verhuis werd gebruik gemaakt om opnieuw aan te knopen met een oude traditie, nl. frühschoppen in het Parochiehuis.

Talrijk waren de plaatselijke artiesten die in de loop der jaren op de zittingen buten en acts brachten van de bovenste plank. Ze allemaal opnoemen zou ons te ver leiden, toch wensen wij hen bij deze nogmaals te bedanken voor hun gewaardeerde medewerking.

Wat wij geworden zijn hebben wij te danken aan de inzet van velen die de carnaval een warm hart toedragen. De betrachtingen die wij nastreven zijn in dezelfde geest verder werken aan de groei en bloei van de Bocholter Carnaval.